STARTSIDA OM OSS KONTAKT ENGLISH العربية SERBO-CROATIAN
HÄLSO ANALYS
Hälsoanalysen är mer omfattande än hälsoprofilen med enkäter om livsstil, stress, kost, arbetsmiljö, fysiska tester och konditionstest på ergonometercykel för att belysa personens livssituation och upptäcka riskfaktorer för sjukskrivning och ohälsa.

Utifrån resultatet får medarbetaren förslag på åtgärder. Er medarbetare får en personlig coach som följer upp, utvärderar och ger stöd inom en 3 månaders period. Åtgärderna kan då riktas till de medarbetarbetare som är i störst behov av stöd.

Vill du veta mer ring 0722- 34 55 45
HÄLSOSUPPORT FÖRETAG
sjukgymnastik privatvard halsosupport
DECEMBERGATAN 21, 415 15 GÖTEBORG ÖPPET: MÅND 8-18, TIS 8-16, ONS 8-18, TORS 8-18, FRED 8-14 TELEFON: 031-48 40 80 EPOST: INFO@KORTEDALAREHAB.SE